MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

Tytuł Autor Odsłony
00 JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC Super User 1391
00 OPIEKA NAD UCZNIAMI DOJEŻDŻAJĄCYMI Super User 2218
00 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY Super User 2887
00 WSTĘP Super User 2107
01 ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA DZIECKA W SIECI Super User 1811
02 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED, PODCZAS I PO LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Super User 2421
03 ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2293
03a ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2344
03b ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2238
04 ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Super User 1678
05 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ Super User 2647
06 ZASADY POSTEPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I-III, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO W SZKOLE Super User 2794
07 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW Super User 2736
08 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA Super User 2361
09 ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Super User 2151
10 ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIEDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI Super User 2738
11 ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Super User 2469
12 ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIA Super User 2295
13 ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ Super User 2159
14 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO Super User 4692
15 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW Super User 3470
16 ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSYORGANIZOWANIE PRZEZ SZKOŁĘ LUB POZASZKOLNE Super User 13427
17 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ Super User 2695
18 REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH Super User 2275
18.1 REGULAMIN WYCIECZKI WIELODNIOWEJ Super User 2152
18.2 REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Super User 1897
18.3 REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ Super User 1806
18.4 REGULAMIN WYJAZDU DO KINA, TEATRU, MUZEUM Super User 2536
18.5 KARTA WYJŚCIA DYDAKTYCZNEGO Super User 1670
18.6 REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2269
ZAŁĄCZNIK 1 - KARTA WYCIECZKI Super User 1708
ZAŁĄCZNIK 2 - HARMONOGRAM WYCIECZKI Super User 1683
ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI Super User 2173
ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI Super User 2193
ZAŁĄCZNIK 5 - LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2186
ZAŁĄCZNIK 6 - ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO W WYCIECZCE Super User 2409
ZAŁĄCZNIK 7 - REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2151
ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2127
ZAŁĄCZNIK 9 - ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI Super User 2230


Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)