MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

MISJA SZKOŁY

   Jesteśmy szkołą otwartą i bezpieczną. Działania podejmujemy w oparciu o wartości: uczciwość, mądrość, odpowiedzialność, współdziałanie, skuteczność. Pomagamy każdemu uczniowi w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności, kształtowaniu charakteru i rozwoju talentów.

  

WIZJA  SZKOŁY

   Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Łysołajach zapewnia każdemu uczniowi możliwości rozwoju zgodnie z jego zdolnościami i potrzebami. Działania szkoły opierają się na współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy wspólnie dbają o bezpieczeństwo, dobrą atmosferę i wyniki nauczania.

 

PRIORYTETY   SZKOŁY

1. Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia.

2. Poprawa bazy lokalowo-dydaktycznej szkoły.

3. Wychowanie ku wartościom.

4. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

 

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)